Закључак 3. са треће седнице Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Измене и допуне Плана јавних набавки Градске општине
Врањска Бања за 2023. годину.