Закључак са треће седнице Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембар 2023.

Измене и допуне Плана набавки Градске општине Врањска
Бања за 2023. годину,