Заштита на раду

22. септембар 2022.

Овлашћено лице за покретање поступка за заштиту од злостављања на раду Ивана Недељковић – дипломирани правник

Лице коме се подноси захтев за заштиту од злостављања на раду Ирена Младеновић – дипломирани политиколог