ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ НАДЛЕЖНОСТИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

1. фебруар 2024.