Закључак бр2. са 23. седнице Скупштине ГО Врањска Бања

13. октобра 2023.

Закључак са 23. седнице Скупштине ГО Врањска Бања

13. октобра 2023.

Записник са 23. седнице Скупштине ГО Врањска Бања

13. октобра 2023.

Позив за 23. седницу Скупштине ГО Врањска Бања

12. октобра 2023.

Одлука о измени одлуке о разрешењу и именовању Председника, Чланова, заменика Председника и заменике Чланова, Секретара и заменика Секретара изборне комисије ГО Врањска Бања у сталном саставу

12. октобра 2023.

Решење о утврђивању престанка функције чланова Већа ГО Врањска Бања

12. октобра 2023.

Решење о престанку функције заменика Председника ГО Врањска Бања

12. октобра 2023.

Записник са 22.седнице Скупштине ГО Врањска Бања

15. септембра 2023.

Закључак бр.3 са 22.седнице Скупштине ГО Врањска Бања

15. септембра 2023.

Закључак бр.2 са 22. седнице Скупштине ГО Врањска Бања

15. септембра 2023.