О Д Л У К У

11. јун 2024.

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ