О Д Л У К У

8. фебруар 2024.

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА