Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 5 – насеље Ђелинци бб – кућа Станојевић Ч. Горана

26. мај 2021.