Пословник о раду другостепене изборне комисије

25. јун 2021.

Одлука о допуни одлуке о коначним резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања

14. јун 2021.

Одлука о коначним резултатима

7. јун 2021.

Решење о укупном броју бирача у месним заједницама и на бирачким местима на територији Градске општине Врањска Бања

2. јун 2021.

Правила о раду бирачких одбора

27. мај 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 1 – Врањска Бања

26. мај 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 2 – Основна школа Изумно

26. мај 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 3 – Основна школа Предраг Девеџић

26. мај 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 4 – с.Бујковац – локал Станише Илића

26. мај 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 5 – насеље Ђелинци бб – кућа Станојевић Ч. Горана

26. мај 2021.