Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Стари Глог

26. мај 2021.