Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Топлац

26. маја 2021.