ЗАПИСНИК

23. фебруар 2024.

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

22.02.2024. године
Градска општина Врањска Бања