Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 16 – ОШ Крива Феја

26. маја 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 17 – ОШ Несврта

26. маја 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 18 – ОШ Првонек

26. маја 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 19 – ОШ Сливница

26. маја 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 20 – Месна канцеларија Дуга Лука

26. маја 2021.

Решење о именовању чланова бирачког одбора на бирачком месту број 21 – Месна канцеларија Стари Глог

26. маја 2021.

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Врањска Бања I

26. маја 2021.

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Врањска Бања II

26. маја 2021.

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Врањска Бања III

26. маја 2021.

Решење о утврђивању изборне листе кандидата за чланове савета месних заједница на територији Градске општине Врањска Бања МЗ Паневље

26. маја 2021.