Oдлукa о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју Градске општине Врањска Бања, расписаних за 6. јун 2021. године

14. мај 2021.