Избори 2020.

Решење о додели мандата

РЕШЕЊЕ О КОНАЧНОМ БРОЈУ БИРАЧА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

РЕШЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ БИРАЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА КАНДИДАТА

ИЗБОРНА  ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС)

ИЗБОРНА  ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕСКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ГРУПА ГРАЂАНА „СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ -ОД НАРОДА ЗА НАРОД“

ИЗБОРНА  ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕСКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА

ИЗБОРНА  ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА

ИЗБОРНА  ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕСКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА „КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊСКА БАЊА- ОД НАРОДА ЗА НАРОД

ПРИЈАВА ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21 ЈУН 2020. ГОДИНЕ

СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ОДРЖАНИХ 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКОГ ОДБОРА

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

ГЛАСАЧКИЛИСТИЋ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА, РАСПИСАНИХ 4.МАРТА 2020. ГОДИНЕ

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

РОКОВНИК

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020.ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

ОБРАЗАЦ 8 – РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗАЦ 9 – ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 10 – КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

ОБРАЗАЦ 11 – ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ОБРАЗАЦ 12 – ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКОГ ОДБОРА

ОБРАЗАЦ 13 – ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗАЦ 14 – КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАРЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

ОБРАЗАЦ 15 – ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗАЦ 16 – ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ОДРЖАНИХ 26. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 17 – УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗАЦ 18 – ПРИЈАВА ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 19 – СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 20 – ПРИЈАВА СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 21 – СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА СЕЉАЧКА СТРАНКА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА- МИЛИЈА МИЛЕТИЋ“

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ООДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ, ДАНА, 26.04.2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

РОКОВНИК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА  ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

УПУТСТВО О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗБОРНА ЛИСТА

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШАЊЕ О ИЗМЕНИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА У СТАЛНОМ САСТАВУ